องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06841403@dla.go.th

นายณรงค์ศักดิ์ วรงค์พงศ์ธร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

095-0769988

นายโอภาส อนุชาญ

ปลัด อบต.เขาตอก

091-0341322

  • วิสัยทัศน์

    วิสัยทัศน์ “การคมนาคมสะดวกทุกที่ สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลพิษ สุขภาพจิตและกายดีมีสาธารณูปโภคครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยีและการศึกษา ท้องถิ่นพัฒนาด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าวสารชาวอบต.เขาตอก

กิจกรรมชาวอบต.เขาตอก

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.เขาตอก เราดูแล

6
หมู่
3,919
ประชากร
68
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)