ผลิตภัณฑ์ตำบล
เกษตรสวนผสม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรสวนผสม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3022

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์ว่าวไทยและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณอาทร ย้อยญาติ เบอร์โทร. 087-2781495

ผลิตภัณฑ์ว่าวไทยและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณอาทร ย้อยญาติ เบอร์โทร. 087-2781495

2217

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ เป็นสินค้า OTOP หมู่่่่ที่่ 1 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสุนันทา สุขคง เบอร์โทร. 081-7888458

ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ เป็นสินค้า OTOP หมู่่่่ที่่ 1 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสุนันทา สุขคง เบอร์โทร. 081-7888458

2208

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์ยายกะตาชาผักเหลียง เป็นสินค้า OTOP หมู่่ที่ 5 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณกฤตยาพร ชูช่่วย เบอร์โทร. 088-4413212

ผลิตภัณฑ์ยายกะตาชาผักเหลียง เป็นสินค้า OTOP หมู่่ที่ 5 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณกฤตยาพร ชูช่่วย เบอร์โทร. 088-4413212

2203

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งลูกป้าคล้าย เป็นสินค้า OTOP หมู่่่่ที่่ 1 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสุนันทา สุขคง เบอร์โทร. 081-7888458

ผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งลูกป้าคล้าย เป็นสินค้า OTOP หมู่่่่ที่่ 1 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสุนันทา สุขคง เบอร์โทร. 081-7888458

2244

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มนายก เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสัญญา ไชยยศ เบอร์โทร. 082-4191692

ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มนายก เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสัญญา ไชยยศ เบอร์โทร. 082-4191692

2260

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...