รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566
13 ตุลาคม 2566

0


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกดำเนินการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
27 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564
15 ตุลาคม 2564

0


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ขอรายงานผลผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแบบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563
12 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแบบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ