การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566
7 เมษายน 2566

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566  (รอบ 6 เดือน )ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566
6 ตุลาคม 2565

69


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565
24 มกราคม 2565

131


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก พ.ศ. 2564
2 ตุลาคม 2563

238


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ