การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กิจกรรมร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
26 มกราคม 2565

117


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) ได้ที่นี่

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร
10 มกราคม 2564

252


กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร พนักงานข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

นายสัญญา  ไชยยศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก