แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนดารทุจริตและประพฤติมิชอบ
24 มกราคม 2565

125


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนดารทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
28 ธันวาคม 2562

219


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

เอกสารแนบ