โครงสร้างองค์กร
โครงสร้าง ส่วนราชการ อบต
30 เมษายน 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้างส่วนราชการ อบต ได้ที่นี่

โครงสร้าง สำนักปลัด
30 เมษายน 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้าง สำนักปลัด ได้ที่นี่

โครงสร้าง กองคลัง
30 เมษายน 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้าง กองคลัง ได้ที่นี่

โครงสร้าง หน่วยตรวจสอบภายใน
30 เมษายน 2567

0


โครงสร้าง กองช่าง
30 เมษายน 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้าง กองช่าง ได้ที่นี่