คณะผู้บริหาร
 • นายณรงค์ศักดิ์ วรงค์พงศ์ธร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
  โทร.095-0769988

 • นายยุทธศักดิ์ จักราพงษ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
  โทร.0895921562

 • นายอาทร ย้อยญาติ

  รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
  โทร.0872708097

 • นางจินตนา อุ่นสอน

  เลขานุการนายกฯ
  โทร.0849191628

 • นายโอภาส อนุชาญ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
  โทร.0910341322