สินค้า Otop
เกษตรสวนผสม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสั่งซื้อพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ ติดต่อคุณวรรณา กลับแป้น 095-2567295
29 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เกษตรสวนผสม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสั่งซื้อพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ ติดต่อคุณวรรณา กลับแป้น 095-2567295 ได้ที่นี่

ผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งลูกป้าคล้าย เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 1 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสุนันทา สุขคง เบอร์โทร. 081-7888458
28 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งลูกป้าคล้าย เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 1 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสุนันทา สุขคง เบอร์โทร. 081-7888458 ได้ที่นี่

ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มนายก เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสัญญา ไชยยศ เบอร์โทร. 082-4191692
28 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มนายก เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสัญญา ไชยยศ เบอร์โทร. 082-4191692 ได้ที่นี่

ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 1 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสุนันทา สุขคง เบอร์โทร. 081-7888458
27 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 1 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสุนันทา สุขคง เบอร์โทร. 081-7888458 ได้ที่นี่

ผลิตภัณฑ์ยายกะตาชาผักเหลียง เป็นสินค้า OTOP หมู่่ที่ 5 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณกฤตยาพร ชูช่่วย เบอร์โทร. 088-4413212
27 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ยายกะตาชาผักเหลียง เป็นสินค้า OTOP หมู่่ที่ 5 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณกฤตยาพร ชูช่่วย เบอร์โทร. 088-4413212 ได้ที่นี่

ผลิตภัณฑ์ว่าวไทยและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณอาทร ย้อยญาติ เบอร์โทร. 087-2781495
22 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ว่าวไทยและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณอาทร ย้อยญาติ เบอร์โทร. 087-2781495 ได้ที่นี่