ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566
3 เมษายน 2566

52


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565
4 เมษายน 2565

110


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
4 มีนาคม 2565

126


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2565
4 กุมภาพันธ์ 2565

113


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประจำเดือน มกราคม 2565

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
4 มกราคม 2565

117


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
3 ธันวาคม 2564

114


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564
3 พฤศจิกายน 2564

120


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ตุุลาคม 2564

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564
1 เมษายน 2564

118


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
2 มีนาคม 2564

121


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564

121


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
4 มกราคม 2564

122


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
1 ธันวาคม 2563

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
2 พฤศจิกายน 2563

135


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
2 พฤศจิกายน 2563

128


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ตุลาคม  2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ