การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกประจำปี งบประมาณ พ.ศ .2565 (รอบ 6 เดือน)
19 เมษายน 2565

117


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกประจำปี งบประมาณ พ.ศ .2565 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ