องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06841403@dla.go.th