ภาพกิจกรรม
โครงการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน คนเคียนซาต้อง CPR เป็น

โครงการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน คนเคียนซาต้อง CPR เป็น

1274

8 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอก ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอก ประจำปี พ.ศ. 2567

1270

14 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อถล.) ในวันที่  3  มิถุนายน 2567  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1945

4 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก

ติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก

2009

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม

กิจกรรม

2301

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2093

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
"โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

"โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

2282

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
"โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

"โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

3263

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2996

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ชาวสุราษฎร์ร่วมใจลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)

ชาวสุราษฎร์ร่วมใจลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)

3123

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

2809

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

2882

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปรองดองสมานฉันท์ ประชุมผุ้นำท้องที่ท้องถิ่น ประจำปี 2563

โครงการปรองดองสมานฉันท์ ประชุมผุ้นำท้องที่ท้องถิ่น ประจำปี 2563

2835

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

2782

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ประจำปีงบประมาณ 2563

2855

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ใส่ผ้าไทย  หิ้วปิ่นโต  กินมื้อเที่ยง

ใส่ผ้าไทย หิ้วปิ่นโต กินมื้อเที่ยง

2905

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนตำบลเขาตอกเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนตำบลเขาตอกเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

2853

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

2783

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการหิ้วปิ่นโต กินเที่ยง ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการหิ้วปิ่นโต กินเที่ยง ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

2850

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

2850

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...