ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
3 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
7 เมษายน 2566

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
4 เมษายน 2565

122


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน  ตุลาคม  2564 ถึงมีนาคม 2565 ) 

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
16 เมษายน 2564

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
5 เมษายน 2564

217


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ  6 เดือน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก