รายงานความพึงพอใจของประชาชน
สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของ อบต.เขาตอก ประจำปี 2565
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของ อบต.เขาตอก ประจำปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานความพึงพอใขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานความพึงพอใขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7 ตุลาคม 2562

0


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกได้สำรวจความพึงพอใจประจำปี 2562

เอกสารแนบ