รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
25 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ประจำปี พ.ศ.2566)
5 เมษายน 2566

0


อบต.เขาตอกได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ประจำปี พ.ศ.2566)

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ประจำปี พ.ศ.2565)
4 เมษายน 2565

0


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ประจำปี พ.ศ.2565)

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564)
20 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ