ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.เขาตอก ผู้จัดการแข่งขันกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอก
10 มิถุนายน 2567

67


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.เขาตอก ผู้จัดการแข่งขันกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอก