ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2567
5 มิถุนายน 2567

90


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ร่วมดำเนินโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการ และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก มีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนต่อไป