ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศฯ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อบต.เขาตอก (LPA) ประจำปี 2566
10 ตุลาคม 2566

630


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศฯ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อบต.เขาตอก (LPA) ประจำปี 2566 ได้ที่นี่