Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานบุคลากร
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564) (ดู : 2) 3 ธ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 (ดู : 2) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 (ดู : 4) 26 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 4 แห่ง (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) (ดู : 4) 25 พ.ย. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 (ดู : 12) 18 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ (ดู : 4) 12 พ.ย. 2563
ราคาลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 (ดู : 4) 10 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 2) 2 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 3) 2 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง ไฟประดับ เต้นท์พร้อมผูกผ้า โต๊ะเก้าอี้ (ดู : 4) 27 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4718 (ดู : 3) 21 ต.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 23) 9 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (ดู : 24) 7 ต.ค. 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (ดู : 19) 1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่ 2,3,4 ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 21) 30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 22) 30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ (ดู : 20) 30 ก.ย. 2563
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ 1-6 (ดู : 19) 29 ก.ย. 2563
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ 1-6 (ดู : 19) 29 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 (ดู : 27) 17 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 29) 14 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ดู : 28) 14 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน “โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช” (ดู : 34) 11 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4718 (ดู : 26) 10 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด-ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 30) 8 ก.ย. 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 (ดู : 27) 1 ก.ย. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจุด-ห้วยห้าง หมู่ที่5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 29) 31 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก (ดู : 29) 31 ส.ค. 2563
ราคาลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด-ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 (ดู : 3) 28 ส.ค. 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ 5/2563 (ดู : 34) 26 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำดิบ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2554-0005 และเครื่องสูบน้ำดี หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2550-0003 (ดู : 29) 25 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก (ดู : 31) 24 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างระบบผลิตน้ำประปาของ อบต.เขาตอก (ดู : 20) 18 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างและกั้นผนังลวดตาข่ายอาคารห้องประชุม อบต.เขาตอก (ดู : 17) 18 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ – 8020 สุราษฎร์ธานี (ดู : 18) 18 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 18) 14 ส.ค. 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (ดู : 18) 3 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 18) 31 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 22) 29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองทุ่งทอง หมู่ที่ 6 (ดู : 26) 13 ก.ค. 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 33) 1 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 27) 1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 35) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ดู : 32) 22 มิ.ย. 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ 4/2563 (ดู : 31) 18 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 27) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำประปา หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2550-0003 (ดู : 28) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 31) 8 มิ.ย. 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 27) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 4 แห่ง (ดู : 36) 29 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ดู : 31) 29 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 45) 22 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 91) 18 พ.ค. 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (ดู : 30) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ดู : 111) 28 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 43) 27 เม.ย. 2563
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำประปา หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2550-0003 (ดู : 37) 27 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-8020 สฎ (ดู : 42) 15 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ (ดู : 42) 15 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (แบบไม่สัมผัสหน้าผาก) (ดู : 359) 13 เม.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : Khao_tok@hotmail.co.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs