Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานบุคลากร
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายสัญญา ไชยยศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
ประกาศฯ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อบต.เขาตอก LPA ประจำปี 2563 (ดู : 10)
เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตำบลเขาตอก เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563 (ดู : 43)
ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 24)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 9)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (ดู : 13)
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (ดู : 8)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
 
โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนตำบลเขาตอกเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปรองดองสมานฉันท์ ประชุมผุ้นำท้องที่ท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ใส่ผ้าไทย หิ้วปิ่นโต กินมื้อเที่ยง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการหิ้วปิ่นโต กินเที่ยง ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ชาวสุราษฎร์ร่วมใจลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
"โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 39)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 25)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 35)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
test
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วีดิโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
 
test
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : Khao_tok@hotmail.co.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs